கடன்கள்

தனிநபர் கடன்

உங்கள் நிதி கனவுகளை அடைவதற்காக, சியபத பினான்ஸ் தனிப்பட்ட கடன் வசதிகளை வழங்குகிறது. உங்கள் தேவையின் அடிப்படையில், கடன் தொகை மற்றும் மீள் செலுத்தும் காலம் என்பவற்றை தீர்மானிக்கலாம். மேலும் பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக கடன் வசதியினை பெற்றிடவும் முடியும்.

சியபத கடன்களை பெறுவதற்கான காரணிகள்:

 • சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு
 • உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உயர் கல்விக்கு
 • விடுமுறை கழித்திட மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணங்களுக்கு
 • திருமணங்கள் மற்றும் விசேட நிகழ்வுகளுக்கு
 • நிறுவனம் ஏற்கக்கூடிய வேறு தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு
 • கடன்களை மீள் செலுத்த
 • வேறு வகை தேவைகளுக்கு

வியாபார கடன்

வியாபாரியான நீங்கள் கடன் பெறுவதற்கான தகுதிக்கமைய, பாதுகாப்பு மாற்றீடுடன் அல்லது மாற்றீடு இன்றி கீழ் குறித்த காரணிகளுக்காக கடன் பெற முடியும்.

 • குறுகிய கால வியாபார அல்லது உழைப்பிற்கான மூலதன தேவை
 • நிலையான சொத்துக்களின் விரிவாக்கம் அல்லது அதிகரித்தல்
 • வணிக வளாகத்தை மேம்படுத்துதல்
 • சொத்துக்களை வாங்குதல்
 • வேறு வணிக தேவைகள்

குறைந்தபட்ச பெறுமதி ரூ.200,000 ஆக இருக்கும்.

மீள்செலுத்திட 60 மாதங்கள் பாதுகாப்பு வசதிக்காக வழங்கப்படும்.

வணிக நடவடிக்கை அனுபவம் குறைந்தபட்சம் 03 ஆண்டுகளாக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனம் குறைந்தபட்சம் 02 ஆண்டுகளுக்கு வங்கி கணக்கினை பேணிவந்திருத்தல் வேண்டும்