சிறந்த விலையில் சிறந்த வாகனம்

விற்பனைக்காக உள்ள வாகனங்கள்

டெண்டர் விற்பனையில் வழங்கப்படும் வாகனங்கள் மற்றும் ஆய்வு செய்யும் இடம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் முன்பே தெரிவிக்கப்படும். சியபாத ஃபைனான்ஸ் நியாயமான டெண்டர் செயல்முறை மற்றும் வாகன விற்பனை நடைபெறுவதை உறுதி செய்கிறது.

- டெண்டர்களுக்காக விலைமனுக் கோரும் படிவம்-

Quotation Format for Tenders தற்போது தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்
Quotation Format for Tenders

- விற்பனைக்கான வாகனங்கள் -

இரட்டை நோக்கம் – ஃபோட்டான் லைட் ட்ரக் WP PR – XXXX

ஆண்டு – 2011
விலை – அதிக சலுகை
இடம் – பிலியந்தலை முற்றத்தில்

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

மோட்டார் கோச் - டொயோட்டா LH 125 HIACE

ஆண்டு – 1991
பதிவு – 1991
மைலேஜ் – 72,052 Km
விலை – அதிக சலுகை
இடம் – பாமாங்கட முற்றத்தில்

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

ஃபோர்ட் ஃபிகோ WP KV – XXXX

ஆண்டு – 2011
பதிவு – 2012
மைலேஜ் – 83,600Km
விலை – அதிக சலுகை
இடம் – பாமாங்கட முற்றத்தில்

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

சுசுகி வேகன் ஆர் WP CAY – XXXX

ஆண்டு – 2018
பதிவு – 2018
மைலேஜ் – 68,300Km
விலை – அதிக சலுகை
இடம் – பாமாங்கட முற்றத்தில்

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

மோட்டார் கோச் – மிட்சுபிஷி WP NF – XXXX

ஆண்டு – 2013
பதிவு – 2015
விலை – அதிக சலுகை
இடம் – பிலியந்தலை முற்றத்தில்

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் S320 WP KE – XXXX

ஆண்டு – 2002
Fuel – Petrol
விலை – அதிக சலுகை
இடம் – பாமாங்கட முற்றத்தில்

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

மஸ்டா ஃபேமிலியா SP KB – 3XXX

ஆண்டு – 2002, தானியங்கி, அருமையான நிலை

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97

மிட்சுபிஷி ஃபுசோ WP NB – 7XXX

ஆண்டு – 2008
பதிவு – 2014
இருக்கை திறன் – 33

மேலதிக தகவல்களுக்கு சுரன்ஜித் 0763 24 11 84 மற்றும் சிரிலாலை 0765 73 13 97