විශ්වසනීයයි, ආරක්ෂිතයි.

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස, විනිවිදභාවය කෙරෙහි සහ අපගේ වෙළඳපොළ සහභාගි වන්නන්ගේ විශ්වාසය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් අපි යොමු කරන්නෙමු. අපගේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා මෙතැනින් සොයා ගන්න!

Fitch Siyapatha Finance 2024-04-29

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

Fitch Siyapatha Finance PLC 2023-04-19

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න

ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීම - සියපත ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී -2021-02-21

Credit rating reports දැන් බාගතකරන්න