වගකිව හැකි ආයතනයක්

ආයතනික සමාජ වගකීම

සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය ආයතනික සමාජ වගකීම් සමුදාය ඉටු කිරීමහිලා වැදගත් කාර්ය භාරයක් සිදු කරන අතර අනාගත පරපුර උදෙසා උරුම කළ යුතු සම්පත් ආරක්ෂාකර ගනිමින් අප අපගේ සියලු ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් කටයුතු නිරන්තරයෙන් ඒ හරහා ඒකාබද්ධ කර ගනිමින් පවත්වා ගෙන යන්නෙමු. සියපත ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් පුද්ගලයන්ට, පවුල්වලට, ව්‍යාපාරවලට, සමාජයට සහ පරිසරයට උපරිම මෙහෙවරක් ඉටු කිරීමට බැඳී සිටින බවට අපි සහතික වන්නෙමු.

Siyapatha Finance donates Two Function Beds to District General Hospital of Vavuniya

සියපත ෆිනෑන්ස් වවුනියා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල සඳහා දිවිත්ව මෙහෙයුම් ඇඳන් පරිත්‍යාග කරයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප පසුගිය දින වවුනියාව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ( Two Function) ඇඳන් දෙකක් පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවේ සියපත ෆිනෑන්ස් ලීසිං සහ ණය අංශයේ ප්‍රධානී හිෂාම් සියාඩ් මහතා හා වවුනියා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය කේ රාහුලන් මහතා මෙන්ම සියපත ෆිනෑන්ස් වවුනියා ශාඛාවේ හා වවුනියා දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් සේවක මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙනි.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the Teaching Hospital of Anuradhapura

සියපත ෆිනෑන්ස් විසින් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය සඳහා ඇඳක් පරිත්‍යාග කරනු ලබයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ පස්වන ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල සඳහා දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇඳක් පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවේ සියපත ෆිනෑන්ස් අය කිරීම් අංශ ප්‍රධානී තිලක් අධිකාරී මහතා, අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් වෛද්‍ය අමල් විජේරත්න මහතා මෙන්ම සියපත ෆිනෑන්ස් අනුරාධපුර ශාඛාවේ හා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල් සේවක මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙනි.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the Divisional Hospital of Atharagalla, Galgamuwa

සියපත ෆිනෑන්ස් විසින් ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇඳක් පරිත්‍යාග කරයි.

"හුස්ම පොදක්" ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ සිව්වන ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප පසුගිය දින සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ අය කිරීම් අංශ ප්‍රධානී තිලක් අධිකාරී මහතා, ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වෛද්‍ය සමීර බණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇඳක් පරිත්‍යාග කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන සඳහා ගල්ගමුව අතරගල්ල ප්‍රාදේශීය රෝහල් සේවක මණ්ඩලය හා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය.

Siyapatha Finance donates an ICU bed to the District General Hospital of Gampaha

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇදන් පරිත්‍යාග කරන ලදී

හුස්ම පොදක්, ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ තෙවෙනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස අප ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ෂක්‍ඹ ඇඳක් පරිත්‍යාග කිරීම පසුගියදා සිදුකෙරුනේ සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරී ප්‍රසාද් උඩුගම්පොළ මහතාල ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක සමන් පතිරන මහතා මෙන්ම එම රෝහලේ සහ ගම්පහ සියපත ශාඛාවේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙනි

Siyapatha Finance donates medical equipment to the District General Hospital of Matale

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක මහ රෝහල වෙත වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරන ලදී

හුස්ම පොදක්, ජාතික රෝහල් ප්‍රජා සත්කාර මාලාවේ දෙවන අදියර ලෙස අප Bed Pulse Oximeter යන්ත්‍රයක් පසුගියදා මාතලේ මහ රෝහල වෙත පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවේ සියපත ප්‍රධාන අලෙවිකරණ නිලධාරී මතීෂ හේවාවිතාරණ මහතාල වෛද්‍ය චමින්ද ධර්මදාස මහතා සහ සියපත මාතලේ ශාඛාවේ සහ මාතලේ මහ රෝහලේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙනි

Siyapatha Finance donates an ICU bed and Wall Oxygen Regulators to the District General Hospital of Kegalle

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇදන් සහ ඔක්සිජන් ලබා දීමේ උපකරණ පරිත්‍යාග කරන ලදී

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ,හුස්ම පොදක්, ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන මඟින් කොවිඩ්-19 වසංගත සමයේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි රෝහල් වෙත අත්‍යාවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ලදීග එහිදී එම ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු අදියර ලෙස අප විසින් ෂක්‍ඹ ඇඳක්ල වෝල් ඔක්සිජන් රෙගියුලේටර්ස් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල වෙත ප්‍රදානය කරනු ලැබූ අතර එම අවස්ථාව සඳහා සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක ආනන්ද සෙනවිරත්න මහතාල කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය මිහිරි ප්‍රියන්ගනී මහත්මිය ඇතුළුව කෑගල්ල සියපත ශාඛාවේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වියග එමෙන්ම මේ උතුම් සත්කාරය සඳහා අපට සහය දැක්වූ සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ පරිත්‍යාගශීලී නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් හට අපගේ ගෞරවණීය ප්‍රණාමය මේ මොහොතේදී පුදකර සිටිමු

Siyapatha Finance donates Canopy tents to Sainthamaruthu Police Station

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය සායින්දමරුදු පොලීස් ස්ථානය වෙත ආරක්ෂක කුඩාරම් ප්‍රදානය කරයි

මෙම අභියෝගාත්මක කාල සීමාවේදී රටේ සියලුම මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සුවිශේෂී කැපවීම හා වටිනාකම හොඳින් හඳුනා ගැනීමට සියපත ෆිනෑන්ස් ඡඛක්‍ ආයතනයේ අපට හැකිවියග මෙම ප්‍රයත්නය අගය කිරීමේ අරමුණින් සායින්දමරුදු ප්‍රදේශයේ මාර්ග දෙපස පිහිටි පොලිස් මුරපොළවල් සඳහා කැනපි කූඩාරම් ලබා දීමට අප කටයුතු කරන ලදීග එහිදී සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර මොහොමඩ් ප්‍රිම්සාත් මහතා සහ සායින්දමරුදු ශාඛාවේ කළමනාකාර මොහොමඩ් ෆරීහ් මහතා විසින් සියපත ෆිනෑන්ස් මූල්‍ය ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ ද සහභාගිත්වය ඇතිව මෙම කැනපි කූඩාරම් සායින්දමරුදු පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති සුලෙයිමා සම්සුදීන් මහතා වෙත භාර දෙන ලදී

Siyapatha facilitates the improvement of educational infrastructure at St. Rogus Primary School Chilaw

සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය ශාන්ත රොගුස් ප්‍රාථමික පාසලේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ සත්කාරය සඳහා දායක වෙයි

යහපත් අනාගතයක පදනම විධිමත් අධ්‍යාපනය බව සියපත ෆිනෑන්ස් අපගේ විශ්වාසයයිග දරුවන් 700ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබන හලාවත අඹකඳවිල ශාන්ත රොගුස් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනය එකී පාසලේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ සත්කාරය සඳහා දායක වෙන ලදීග හලාවත සියපත ෆිනෑන්ස් ශාඛා කළමනාකාර මිලාන් වර්ණකුලසූරිය මහතා හා පාසල් විදුහල්පති කැලුම් ප්‍රියදර්ශන මහතා විසින් වැඩසටහන් සමාරම්භය සනිටුහන් කරන ලදී

Marking its 4th anniversary, the Galle Branch of Siyapatha Finance donates to the Cancer Society of the Karapitiya Teaching Hospital

සියපත ෆිනෑන්ස් ගාල්ල ශාඛාවේ 4 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා අංශය වෙත සෞඛ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම.

මානුෂිය සමාජ සත්කාරයක් ලෙස සලකමින් ආයතනික සමාජ වගකීම් සපුරාලීම උදෙසාල සියපත ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ ගාල්ල ශාඛාව තම 4 වන සංවත්සරය නිමිති කොටගෙන ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ පිළිකා සංගමය වෙත අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරන ලදීග මිට සමගාමිව එම රෝහලේ පිළිකා රෝගීන් උදෙසා එදින දහවල් දානය පිළියෙළ කොට ලබා දීමට ශාඛා කළමනාකරු ඇතුළු සේවක මඩුල්ල කටයුතු කරනු ලැබිය.

Donation of IT equipment to the Newbridge Boys’ House

නිව් බ්‍රිජ් ළමා නිවාසයට තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ කට්ටල පරිත්‍යාග කිරීම

අප අපගේ අනාගත පරම්පරාවේ අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛතාවය දෙන හෙයින්, වේවැල්දෙනියේ පිහිටි නිව් බ්‍රිජ් පිරිමි නිවාසයට පරිගණක සහ වෙනත් තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ කට්ටල පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගත්තෙමු. විශේෂයෙන් කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය තුළ අන්තර්ජාලය හරහා මාර්ගගතව පහසුවෙන් ඉගෙනීමේ කටයුතුවල නිරත වීමට සිසුන්ට මෙමගින් අවස්ථාව ලැබිණි.

Donation of Computers for Thissamaharama Maha Vidyalaya

තිස්සමහරාම මහ විදුහල සඳහා පරිගණක යන්ත්‍ර පරිත්‍යාග කිරීම

තිස්සමහරාම මහ විදුහලේ 1 වන ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන 1500 කට අධික සිසුන් උදෙසා නව තාක්‍ෂණය සමඟ ඉදිරියට යාමේ අරමුණ පෙරදැරිව එම පාසලට පරිගණක පරිත්‍යාග කිරීමේ මෙහෙවරට අප ආයතනය සතුටින් දායක වුනෙමු.

Donation of Computers for Erabadda Vidyalaya, Keppetipola

කැප්පෙටිපොල, එරබැද්ද විදුහල සඳහා පරිගණක උපකරණ ලබා ගැනීම උදෙසා මූල්‍ය ආධාර ලබාදීම

එරබැද්ද විදුහල 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන පාසලේ සිසුන් 62 දෙනෙකුගෙන් යුත් පාසලක් වන අතර එම සිසුන් හට පරිගණක යන්ත්‍ර ලබා ගැනීමෙහි ලා මූල්‍ය ආධාර අප ආයතනය විසින් ලබා දුන්නෙමු.